PATENT STRZELECKI

Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem zostajecie Państwo członkami Klubu. 
 
W trakcie jednomiesięcznego okresu stażu zostaniecie Państwo przeszkoleni z bezpiecznego posługiwania się bronią (kurs na patent)
 
Po ukończeniu kursu, należy wygenerować wniosek w portalu PZSS.
Wniosek musi zostać poświadczony przez:
1) uprawnionego lekarza do stwierdzenia o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego,
2) prezesa klubu, że kandydat odbył podstawowe szkolenie i należy do klubu od minimum 1. miesiąca. 
 
Następnie przystępujecie Państwo do Egzaminu na patent strzelecki w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa - zgodnie z Ustawą o broni i amunicji Dz.U. z 1999 Nr 53 poz. 549 Art. 10b przed komisją powołaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego

LICENCJA ZAWODNICZA

Wydanie licencji po raz pierwszy
odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta zawodnika w Portalu PZSS. Równocześnie z wnioskiem elektronicznym wysyłany jest dokument w wersji „papierowej”, który należy dostarczyć do sekretariatu sekcji strzeleckiej. Warunkiem dalszego procedowania wniosku przez Klub jest opłata składki członkowskiej na dany rok.
 
Przedłużanie licencji PZSS
odbywa się za pomocą utworzonego indywidualnego konta w Portalu PZSS zawodnika do którego dostęp aktywuje sekcja strzelecka /w razie problemów prosimy o kontakt z Sekretariatem Sekcji telefonicznie: 71 342 59 80. Warunkiem dalszej realizacji wniosku przez Klub jest opłata składki członkowskiej i złożenie wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. 
 
Licencja PZSS w wersji drukowanej będzie możliwa do wygenerowania z własnego indywidualnego konta, natomiast karta plastikowa będzie do odbioru w sekretariacie sekcji strzeleckiej WKS „ŚLĄSK”.  

 

SKŁADKI CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

SKŁADKI ZAWODNIKÓW SEKCJI

Składkę członkowską można wpłacać za pomocą karty płatniczej w sekretariacie sekcji strzeleckiej lub przelewem na konto: 
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Sekcja Strzelecka 
ul. Oporowska 62 
53-434 Wrocław
Nr Konta: 44 1020 5242 00002502 0438 0820
Tytuł przelewu: Składka członkowska za rok ......., sekcja strzelecka, Nazwisko i Imię

 

Po dokonaniu wpłaty składki przelewem, należy przesłać do sekretariatu potwierdzenie przelewu na adres: strzelnica.wks@wp.pl lub dostarczyć osobiście wraz z papierową wersją wniosku o przedłużenie Licencji PZSS. 

Potwierdzeniem dokonania wpłaty składki będzie wklejenie hologramu do legitymacji członkowskiej.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji: