AKTUALNOŚCI

16.11.2023

Składki członkowskie 2024

Składkę członkowską należy wpłacać przelewem na konto: Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Sekcja Strzelecka ul. Oporowska 62 53-434 Wrocław Nr Konta: 44 1020 5242 00002502 0438 0820 […]

Kurs prowadzącego strzelanie

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO i Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” organizują Kurs Prowadzącego Strzelanie dla osób posiadających Licencję PZSS.

data i miejsce
Data: 01-03.12.2023 r.
Miejsce: strzelnica WKS „ŚLĄSK”
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36
koszty
Koszt kursu : 750,00 zł
Wpłata na konto:
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
REGON 931929376
NIP 899-24-47-233
KRS 0000096012
Bank Millennium
83 1160 2202 0000 0002 2852 5005

Koszt wydania legitymacji Prowadzącego Strzelanie przez PZSS 100,00 zł - płatne do PZSS.
zgłoszenia
Zgłoszenia do 26.11.2023 r. w sekretariacie Sekcja Strzeleckiej lub e-mail: dzss@interia.pl

Kurs instruktorów strzelectwa sportowego

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.

daty i rozkład zajęć
Kurs odbędzie się w terminie 30.09-26.11.2023 r. w wymiarze:
część ogólna 80 godzin,
część specjalistyczna 130 godzin,
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).
wymagania
Obecność na wykładach i ćwiczeniach,
Opanowanie wiedzy zawartej w programie kursu,
Zaliczenie pracy kontrolnej
wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy,
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora strzelectwa sportowego,
Poświadczenie (dyplom) posiadanego minimum wykształcenia średniego,
Zdjęcie legitymacyjne 3 szt.,
Inne dokumenty potwierdzające kontakt ze strzelectwem (Patent PZSS, Licencja PZSS, klasa sportowa, itp.)
Potwierdzenie przelewu na konto DZSS:
Bank Millennium nr 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005 DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
opłaty
Opłata za kurs – 2450,00
1. pomoc przedmedyczna - 160 zł
Wydanie legitymacji instruktora PZSS – 100,00
Wydanie legitymacji sędziego strzelectwa PZSS – 50,00
uprawnienia po kursie
Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują tytuł Instruktora strzelectwa sportowego (legitymacja wydana przez PZSS).
Dodatkowo można uzyskać (dla osób posiadających Patent i Licencję PZSS) uprawnienia sędziego strzelectwa.
zgłoszenie i kontakt
Zgłoszenia na e-mail: dzss@interia.pl
Kontakt i dodatkowe informacje:
Robert Pietruch
tel. 602 342 135
e-mail: dzss@interia.pl

Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"
Sekcja Strzelecka
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36

Sekretariat

Poniedziałek nieczynny

Wtorek 9:00 - 14:00

Środa 9:00 - 14:00

Czwartek 13:00 - 18:00

Piątek 9:00 - 14:00